2015 Rok Technického vzdělávání

Je tu opět Nový rok a s ním i obvyklá novoroční předsevzetí, tady je to moje o podpoře Technické Tvořivosti našich dětí, projektu Dovedňákov:

Nadcházející rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání 2015.

Zkušenosti několika minulých desetiletí třeba z anglicky mluvících zemí nám ukazují, ze jednou z velkých výzev efektivního Technického Vzdělávání nadcházející generace digitálních dětí je, že se mnohdy musí jednat o aktivní výuku individuálních dovedností, ne jen o prosté a snadnější pasivní předávání rychle zastarávajících Technických Znalostí.

Nutně se tu tedy vtírá paralela s tělesnou výchovou – povinná školní unifikovaná tělesná výchova s jen všeobecným rozhledem pár hodin týdně na drahém univerzálním hřišti či tělocvičně nebo stejně drahý, ale specializovaný sportovní klub s cílenou výukou malé skupiny sportů v několika týmech včetně podpory talentovaných s intenzivním tréninkem několikrát týdně, t.j. jak vybalancovat:

Povinná výchova k aktivnímu pohybu nebo podpora zájmových sportovců, kteří se pak můžou stát snadněji špičkovými profesionály?

Oba směry jsou zcela jistě v určité míře žádoucí, ale každý vyžaduje různé přístupy, nejde jen o povinnost vs zájmovost mnohdy vyžadující různé zázemí ale i odlišné pedagogické východiska a jejich realizaci.

V oblasti Technického Vzdělávání prakticky v každé anglicky mluvicí zemi narazíte okamžitě na rámcový program STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), u nás překládáno jako VTTM (Věda, Technologie, Technické obory, Matematika).

Stejně jako u nás najdete Základní školy s rozšířenou výukou Výpočetní Techniky, ve mnoha anglicky mluvicích státech najdete rozličné STEM Akademie.

Třeba v USA má STEM dlouhodobou podporu několika desetiletí, původně se jednalo hlavně o školské kurikulární programy jednotlivých států unie (ať už oficiální nebo podporovaných zájmových sdružení). Zkušenosti ukázaly, že koupení do škol 3D tiskáren, robotických nebo mechatronických stavebnic, případně rozšíření vybavení dílny a tak, představuji jen menší část nákladů. Citelná část výdajů jde právě na udržování STEM kurikula alespoň trochu aktuálním, proto se nedávno přes několik desítek největších programů spojilo pod záštitou 20 unijních států USA na definici nové Generaci STEM Standardů. Tyto nové rámcové standardy mají vést děti k pochopení i zažití principů Vědy i Techniky v různých úrovních kompetencí od školky až po vysokou školu.

I v EU jsou vidět snahy právě o kurikulární navázání Technické výchovy na již probíhající výuku Výpočetní Techniky, viz třeba pokus Francie „Do každé školy dát 3D tiskárnu.“

Dnes se i v USA objevují vehementní hlasy, že je spíše potřeba vychovávat konkrétního Vědce čí Technika , že v generaci digitálních dětí jenž se dnes snadno sami mohou dostat k čím dál levnějším technologiím, důležitou roli hraje právě zájmový aspekt s cílenou podporou rozvoje Technické Tvořivosti a sociologických aspektů technologií i týmové spolupráce, jenž můžou do řad šikovných a tvořivých Návrhářů, Architektů, Inženýrů i Technologů přilákat nejen chlapce, ale i dívky.

Technologie dnes děti zcela obklopuje a její aktivní tvůrčí využívání je jednou ze možností předcházení jejich negativních vlivů sociální izolace nebo rozmanitých závislostí. Pro dnešní generaci digitální dětí jenž si sami cíleně stáhnou program na tvorbu her aby prozkoumaly Jak se vlastně tvoří, může být takový Kurz praktického vaření velmi vítanou zábavnou formou výuky základů algoritmizace i funkce senzorů.

Zkušenosti těchto aktivizačních programů ukazují, že při zaměření právě na rozvíjení Technické Tvořivosti je možné se obejít s daleko menšími počátečními náklady a že se snadněji hledají sponzoři na jednotlivé menší projekty, obzvláště když v USA dorůstá generace mající se STEM vlastní zkušenosti. Příkladem takových celonárodních hnutí jsou v USA Každé dítě tvůrcem a Projekty Spolupráce pro Dívky nebo Aktivní podpory žen v technice.

V roce 2015 bych se chtěl v rámci projektů Vizuální Výukové Laboratoře věnovat právě i dovednostem důležitým pro rozvíjení Technické Tvořivosti v projektu Dovedňákov navázáním na naše zkušenosti a úspěchu v projektu Stavění je Umění.

Dočkáme se tedy i u nás obnovy specializovaných Stanic Zájmových ČinnostíStanic Mladých Techniků ? Začneme aktivně s hledáním nového formátu Stanic Zájmových Činností třeba formou i kombinováním přístupu s Vědou, jak to vidíme v rámci větších Science Center ala Dílny v Techmánii, více na Asociace Českých Science center, když Věda a Technika jsou každá jedna opačná a doplňující se část téže mince ?

Nesmíme zapomínat ani na činnost Školních Družin, kde je velký prostor pro zájmové činnosti a podání tedy pomocné ruky i technickejším zájmům dětí, již dnes v mnohých z nich najdeme stavebnice a podporu obecné tvořivosti v rámci výtvarných kroužků, jenž mohou tvořit ideální základ rozvoje Technické Tvořivosti viz TECHNICKÁ TVOŘIVOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

A co vaše děti, jak a kde rozvíjí svou Technickou Tvořivost ?

Přeji vám pěkný a zajímavý rok 2015

Rudolf