TechArts

Každý týden nové inspirace na Facebooku DYSgenio. Podpořte nás a dejte vědět přátelům.

Technics and Art for both Boys and Girls

Technika plus Umění pro Chlapce i Dívky

TechArts bring multi-disipline experience to upcoming Digital Generation from pre school to teenagers age. We call them Digital Generation, not only because for them will be natural to have always with them really pocket sized mobile PCs like Tablets and Smart Phones being permanently online, but they will be soon completely surrounded by technology with upcoming boom of Internet of Thinks. They will need to be able in near future to acquire new kills in interesting for them funny so they will form a practical support of creative Technological Tinkering in style of projects like these ones: Ars Electronica Center in Linz(AU), Saturday kids (SG), E Robot Club (MY) and Tech Arts for Girls (US)

TechArts přináší multi-oborovou zkušenost nadcházející Digitilní Generaci dětí od předškoláků po náctileté. Nazýváme je Digitální Generací, nejen protože je pro ně přirozené nosit pořád v kapse vskutku kapesní přenosný počítač jako Tablet nebo Chytrý telefon, ale oni budou zcela obklopeny technologií s přecházejícím rozmachem Internetu věcí.Právě oni budou muset být v brzku schopni získat nové dovednosti ve pro ně přijatelné hravé formě, protože právě ony budou tvořit praktický základ tvořivého Techonologicky zaměřeného hravého kombinování věcí ve stylu projektů jako jsou tyto: Ars Electronica Center v Linci(AU), Sobotní děti (SG), E Robot Klub (MY) a Tech Arts pro Dívky (US)

Funny Programing

Zábavné Programování

KODUj Hravé Programování pro Kluky i Holky

(Aneb praktické zkušenosti s M$ KODU GAME LAB)

Funny Robotics

Zábavná Robotika

Furby™ Mania or where TOYS 3.0 will lead us?

Example of upcomming TOYS 3.0 can be HASBRO Furby™ (and more commplex Ugobe’s Pleo™ Robotic Dinosaur). How can we reuse their popularity to demonstrate to kids basis of Funny Robotics = Animatonics?

New FURBY Old vs New FURBY generation compared
Disassembling FURBY Naked FURBY

Furby™ Mánie, aneb kam nás zavedou HRAČKY 3.0?

Příkladech přicházejících HRAČEK 3.0 je HASBRO Furby™ (a složiťější Ugobe’s Pleo™ Robotický Dinosaur). Jak můžeme využít jejich popularity k předvedení základů Zábavné Robotiky = Animatroniky?

Nový FURBY Stará a nová generace FURBYho pospolu
Rozborka FURBYho Svlečený FURBY