Stavění je Umění !

Každý týden nové inspirace na Facebooku DYSgenio. Podpořte nás a dejte vědět přátelům.

Člověk si hraje jen tam,
kde je v plném významu slova člověkem,
a tam je člověk celým člověkem,
kde si rád hraje.
Frederich Shiller

Tablet nebo Stavebnice ? Dítě přeci potřebuje obé!

Motivační program aktivního rozvíjení

Vizuálně Prostorového Myšlení

Hry i specializované aplikace pro tablety snadno naučí děti specifickým interaktivním způsobem velkému souboru znalostí a i něco málo dovednostem. Mezi nejdůležitější patří třeba postupovat od jednoduchého ke složitému, řešit i velice složité úlohy jako hravý rébus či hlavolam a hlavně 3D hry přímo podporují rozvoj základů vizuálně-prostorové představivosti i myšlení.

Mnoho rodičů i pedagogů si již dnes bolestně uvědomuje, že tablety mnohdy umožňují získat rychleji znalosti i pochopení fungování věcí na úkor zažitých dovedností a schopností podle těchto znalostí tvořit. Ať už se bavíme o tvoření podle vzoru, tak podle vlastního uvážení.

My ale pevně věříme, že technologie může naopak tvořivost podporovat.

Cílem tohoto projektu je využít té široké škály znalostí jenž získává na tabletu přicházející generace Digitálních Dětí pro inspiraci a motivaci těchto dětí ke tvůrčímu designu v reálném světe; stavěním z konstrukčních stavebnic podle Barevných a Strukturálních Kódů; rozšiřováním postaveného s pomocí kreativních manuálních technik i 3D výroby (3D tisku); propojováním postaveného s tablety i Internetem Věcí; návrh a realizace vlastního rozšíření stavebnic. Tento projekt je součástí našeho širšího výzkumu v oblasti pokračujícího nástupu Vizuálna do našeho digitálního světa

Spojujeme bezešvě svět tabletů a svět stavebnic k získání ještě zajímavějších dovedností.

Spojujeme svět video her (Video GAMEs) se světem hry v reálném světě (hands-on PLAY).

Stavění je umění

Stavění je umění (zdroj DYSgenio)

Program spojuje do jednoho přístupy Umění a Designu, proto je ve stejné míře zaměřen, jak na chlapce, tak dívky i jejich rodiče a prarodiče. Hlavní věková kategorie dětí je 6-8 let s návazností na Robotiku či 3D Design (věk 8-12 let) v centrech pro děti ala DDM nebo STM (doufám také, že brzo i v nových pokrokovějších TechArts centrech) plus podpůrné zájmové činnosti pro skupinu 4-6 let.

Individuální přizpůsobení činností vizuálně nadaným dětem. Speciální zaměření na dvakrát vyjímečné, děti jenž na jednou stranu mají určitý handicap například Nesoustředění, DYSlexii, Leváctví či se dorozumívají Znakovou Řečí a na druhé straně jsou nadáni větší měrou vizuálně-prostorovou představivostí a nejsnadněji řeší složitější úlohy právě v této oblasti.

V současnosti vidíme jak zrychlujícím tempem narůstá počet dětí jenž mají vlastní tablet a dokonce sami rozhodují o tom, co na něm a kdy budou dělat – ano skutečně jich přichází Generace Digitálních dětí: Jen za dva roky velký posun v užívání mobilních technologií dětmi do 8 let a Jedno z pěti dětí v USA už používá mobilní zařízení každý den. Odhad na vánoce 2013 hovoří až o čtyřnásobných prodejích tabletů oproti roku 2012, mnozí rodiče výdajem několika tisíc vyčerpají svůj rozpočet a na větší set stavebnice proste již nezbývá prostředků, právě i proto je důležitá podpora inspirativního stavení na dětských akcích i ve klubech.

Aktivní dlouhodobou motivací dětí hrát si i v reálném prostředí například hrát si se stavebnicí a přitom používat tablet jako podpůrný prostředek třeba pro hledání inspirace nebo sdílení postaveného dlouhodobě a strategicky přispíváme k boji proti nadužívání techniky a napomáháme prevenci možné závislosti, viz: Přichází už DYSartificia? Z druhé strany se také připravujeme i na podporu dětí, jenž budou ztraceny v novém Digitální Světě a hledáme cesty jak je motivovat k získávání užitečných pro život Digitálních Dovedností.

Nedávno proběhla našim tiskem převzatá zpráva “ Děti místo stavebnic používají tablety a rostou z nich nešikové „. Je potřeba mít na paměti že i rozvoj motoriky a zručnosti se stavebnicí je dlouhodobá záležitost několika let, kdy motorická a koordinační složitost roste s věkem, viz příklad níže:

3 velikosti stavebnice K'nex

3 velikosti stavebnice K’nex (zdroj DYSgenio)

Naše dlouhodobá VIZE je kamenné CENTRUM s vlastními výjezdovými akcemi i podporou hostování druhých zaměřené na aktivní a vyrovnaný rozvoj dovedností nadcházející generace Digitálních Dětí, viz má glosa BALANCE IT ?!™. Naší největší inspirací jsou tyto světová centra Exploratorium s programem The Art of Tinkering – Umění Kombinatorického Hraní či Lemelson Centre, Lemelson Foundation s programem Invention at Play – Vynálezy Hrou a také Multi Sensorová centra jako je Lekotek Center s programem Therapeutic PLAY – Lečebné Hry. Každým dnem urazíme dalších pár malých, ale nutných krůčků k vybudování podobného moderního multi-oborového zábavně-naučně-výzkuného centra zaměřeného na aktivní podporu rozvoje přicházející Generace Digitálních dětí i v naší matičce Praze Vize Visualllab a její OpenIdeo představení

Takže připravujeme v Praze specializované hrací centrum, kde by se děti, rodiče, studenti i učitelé mohly jen užít nebo se i podílet na mezinárodním výzkumu právě toho prorůstání přístupů z Video Her do oblasti Reálné Hry pro intenzivnější získávání zkušeností a dovedností od školky po následující školní výuku. Jako ukázkové místo je zatím vytypovaná ne moc zchátralá bývalá školní jídelna na Praze 8, OpenIdeo jako skillland.eu (Ta by ale reálně vyžadovala základní investici ve výši minimálně 35 milionů korun a dlouhodobější opravu, takže aktuálně hledáme něco podobného, ale rychleji využitelnějšího.)

Příkladem moderního pojetí s využitím malého prostoru je CDMFun Creative Discovery Museum Chattanooga

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

Jedním ze základů budoucího centra bude i laboratoř na aktivní rozvíjení Vizuálně Prostorového Myšlení Visualllab, právě s pomocí stavebnic aktuálně ukazujeme její principy v rámci těchto čtyř vzájemně navazujících projektů Stavění je Umění, Návod Nepřiložen, Stavíme Spolu a Řádíme v dílnách. Hostujeme je zatím ve školkách a družinách, školách, dětských centrech i akcích. Také děláme na téma aktivního rozvíjení Vizuálně Prostorového Myšlení s pomocí stavebnic odborné semináře, viz fotografie z našeho semináře na odborné konferenci při výstavě DYSkorunka 14.11.2013 .

Také postupně navazujeme mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými hnutími, například Makers Every Child a Maker – Každé dítě tvůrcem, STEAM (Science Technology Engineering Art Math) STEAM @ RISD.edu a Tinkering Tinkering School či Škola Brightworks

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

 
Stavění podle Barevných a Strukturálních Kódů

Skutečné mistrovství vypadá jednoduše.
Japonské přísloví

Barevný kód umožňuje snazší pochopení principů, hodí se pro začátek k vybudování základních návyků. Protože každý určitý má dílek má unikátní barvu, snadněji se skládá i holkám a dětem co se budťo v komplikovaném návodu ztrácí. Zároveň barevný kód poskytuje snadnější možnost volnosti se od návodu odpoutat a nějakou část si udělat po svém – podporuje hravou tvořivost (Tinkering)

Clipo od PLAYSKOOL

Clipo od PLAYSKOOL (zdroj DYSgenio)

PLAYSTIX dodava v licensi ALBI

PLAYSTIX dodává v licensi ALBI (zdroj DYSgenio)

ZOOB od Infinitoy

ZOOB od Infinitoy (zdroj DYSgenio)

K'nex Classic

K’nex Classic (zdroj DYSgenio)

Je to vyvíjející se struktura,
přecházející z jednoho stavu do druhého.
Michel De Montaigne

Strukturální kód umožňuje rychlejší okoukání zažitých postupů, hodí se nejvíce pro další prohloubení složitějších návrhářských návyků. Protože již nemáme barevný kód (stejné dílky již nemají stejnou barvu) můžeme principy strukturálních kódů použít i pro větší umělecké vyjádření.

CONSTRI, v licenci LENA

CONSTRI, v licenci LENA (zdroj DYSgenio)

LaQ

LaQ (zdroj DYSgenio)

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

 
Stavění je umění – jednorázové inspirativní akce

Uměnie
učenost, vědění, znalost,
zkušenost, dovednost, schopnosti

Malý staročeský slovník. (SPN 1979)

Spolupořádání ochutnávek skupinového stavění, kde se děti vzájemně inspirují. Názorné ukázky rodičům i učitelům, že i Digitálním Dětem při stavění stavebnic svítí oči nadšením. Krátké ilustrované na stavebnicích instruktáže Jak na to s dětmi společně.

Ve hlavní věkové kategorii dětí 6-8 let se soustředíme na skládání stavebnic podle Barevných a Strukturálních Kódů. Plus podpůrné zájmové činnosti pro skupinu 4-6 let, skládání dřevěných a papírových skládaček, tvorba skládaček (koláží) trháním a stíháním či objevné frotáže. A také neodmyslitelné skládání větších junior verzí stavebnic.

Tichá Kavárna (Praha 8, Ládví)

Integrální součástí je také první poznání Jak se věci zkoumají?!

Jak se podívat z druhé strany ?

Zrcátky

Od logopedie ke vláčkům

Od logopedie ke vláčkům (zdroj DYSgenio)

Zkoumáme zrcátky

Zkoumáme zrcátky (zdroj DYSgenio)

Nebo se Prosvítit!

Dětská baterka (ikea CR)

Dětská baterka z IKEA ČR) (zdroj DYSgenio)

Ze pro zvídavé z čeho ta IKEA baterka je a jak funguje (Anglicky)

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

 
Návod Nepřiložen – pravidelná klubová setkání

Návod
přemluvení (k něčemu);
podnět, rada; naučení
vštípení (něčeho) učením

Malý staročeský slovník. (SPN 1979)

Akce pro pokročilé stavitele formou náročnějších výzev trvající celou sobotu, ideálně formou společného stavení dětí a rodičů či prarodičů v soutěžních týmech plus dlouhodobé vystavení výtvorů s foto komentáři.

Základem jsou náročnější Výzvy (Chalenges) vyžadující vyzkoumat hezké a chytré řešení – neformálním studiem a experimentováním z oblastí STEAM (Science, Technology, Engineering, Art (+ Design) and Math = Vědy,Technologie, Technických Oborů, Umění (+ Návrhářství) a Aplikované Matematiky).

Pojemnování hnutí STEAM v Anglickojazyčných zemích zároveň jako slovo znamená vodní pára odkazujíc nejen na století páry plné technických zdokonalení, takže to je přiléhavá anglická slovní hříčka, neboť v přeneseném smyslu se hodí, jak na předškoláky = zvládnout něco přirozeně (pára nad hrncem), silně popostrčit k něčemu (od pára jako síla) přes něco umožnit (ohýbání napařováním), pro náctileté pak představuje možnost se tvůrčím způsobem vyřádit (od upustit páru) nebo se do programu zapojit spolu vytvářením úkolů pro mladší nebo pomáhat jako dobrovolníci (plnou parou vpřed).

Příkladem je sestavení reálně zvonící zvonice s kovovým zvonem, kde zvonice je ze stavebnice a zvonící mechanizmus je buďto vyroben na koleně ručně s pomocí modelářských a kutilských postupů nebo navržen ve 3D i realizován 3D výrobou řízenou počítačem (třeba 3D tiskem), případně ještě doplněn elektronikou.

Muže to být jednoduchá menší zvonička se drobným zvonečkem na provázek či větší zvonice se zvonem s protizávažím, přes zvonici se zvonovou stolicí pro několik zvonů zvonící elektromechanicky na tlačítko a až po velkou mikropočítačem řízenou zvonkohru ovládanou tabletem přes BT (ano, zvon je totiž jedním z nejstarších hudebních nástrojů)

Zvon WiKi CZ, Zvonovec – Zvony, Zvonice WiKi CZ a Zvonkohra WiKi CZ

Arduino a hodiny ze zvonken Arduino a Vánoční Zvonění Arduino a Zvonice

Tyto složitější výzvy jsou realizované dětmi za pomoci rodičů, rodič je prúvodce i pomocník zárověň (je li potřeba), ve stylu Hravého Rodičovství

 

Pro mladší máme hrátky s věžičkami jenž jsou plné hudebních nástrojů dle Orffa, (Ze sad Musik für Kinder – bicí nástroje pro podporu rozvoje pohybu ve stylu pohybové rytmizace, viz Carl Orff a Orffova škola): Zvon, Ruční zvonek , Trubicové Zvony, Gong, Trinagl, Xylofon, Rolnička, Činely, Rumba koule, Řehtačka a Kastaněty. Většina z nich jsou různě složité idiofony podobně jako zvon využívaný v projektech pro větší děti.

Orffovi nástroje

Orffovi nástroje

Orffovi nástroje

Orffovi nástroje

Teď ke konci roku jsou ideální rolničky, v předvánoční době je teď pravý čas koupit si jich celou sadu (jsou u nás symbolem vánoc a právě nyní seženete skutečně zvonící hezké levné lehké plechové rolničky ve velikostech 8mm do 80mm):

Sada Rolniček - 12 až 80 mm (Pozor, velké obsahují skleněné kuličky!)

Sada Rolniček – 12 až 80 mm (Pozor, velké obsahují skleněné kuličky!) (zdroj DYSgenio)

Pro inspiraci, jednoduchá věžička s rolničkou:

Pro inspiraci, stroje a budovy se stroji:

Integrální součástí je také hlubší zkoumání Jak se věci staví?!

Jak se už odpradávna posunují těžké věci ?

Válečky (Je to princip i moderních ložisek)

Točítko

Točítko pro procítění principu (zdroj DYSgenio)

Jak na pyramidy ?

Jak na pyramidy ? (zdroj DYSgenio)

Válečkové dopravníky

Moderní válečkové dopravníky (zdroj DYSgenio)

Výzkum rekonstrukcí stavby Cheopsovy Pyramidy a jedna z diskuzí o budování pyramid

A dnes i Vzduchovými polštáři

Balónové vznášedlo (inspirováno Exploratorium.edu

Balónové vznášedlo (inspirováno Exploratorium.edu, zdroj DYSgenio)

Vědci odkryli jedno z tajemství stavitelů pyramid

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

 
Stavíme Spolu – velké výstavní projety

Spolek
společenství, spojení;
zároveň, dohromady;

Malý staročeský slovník. (SPN 1979)

Program spolupráce v rámci letních prázdnin s kamennými institucemi specializující se na interaktivními děti jako jsou Exploratory Muzeums a Science Centers stavěním v nich větších exponátů. Jednou z inspirací může být třeba kuličko dráha ve iQLANDIA Liberec.

Kynetický Exponát - Kuličko Dráha ve IQ Landia Liberec

Třeba společný návrh a stavba velkých kynetických Kuličko Strojů, které nabízejí větší mnohem větší možnosti pro různorodé návrhářské výzvy a stavějí na zkušenostech celé škály předešlých stavitelů. Stavba většinou trvá týdny a je tudíž nutná dobrá koordinace stavitelů i mentorů.

Elementy Kinetických Strojů na Instructables: Set 1, Set 2, Set 3, Set 4, Set 5, Set 6, Set 7

Tyto jednotlivé elementy je možné vyzkoušet a zdokonalit na minimálních drahách podobné této (včetně dnešních možností vytvářet nové komponenty s pomocí 3D tisku nebo 3D frézování):

NANO (707 dílků)

Integrální součástí je také hlubší zkoumání Jak věci fungují?!

Co udělá kulička a proč?

Hola HOP, elá HOP

Hola HOP

Hola HOP (zdroj DYSgenio)

Elá HOP

Elá HOP (Konkurenční návrhy) (zdroj DYSgenio)

Inspiraci může být třeba přehled těchto velkých kinetických Koulo Strojů, každý s několika nezávislými drahami:

1. K’nex DenCity (6.910 dílků)

2. Kne’x CHAOS (??.??? dílků)

3. K’nex K’netic Energy (25.000 dílků)

4. K’nex Meropolis (29.873 dílků)

5. K’nex Paradox (30.674 dílků)

6. K’nex Labyrinth (25.000 dílků)

7. K’nex Uprising (50.000 dílků)

8. K’nex Cataclysm (??.??? dílků)

9. K’nexWhiplash (??.??? dílků)

10. K’nex Clockwork (40.000 dílků)

Zatím největší ze K’nexu: ve The Works (100.000+ dílků)

Cílem stavění koulo strojů není vybudování klubů se stovkami tisíc kousků stavebnic, ale postupně cíle stavění rozšiřovat až ke projektům strojů řetězové reakce ze všeho možného jako podporu hravého kombinatorického myšlení manifestujíc se stavěním – praktický Tinkering.

Japonské projekty strojů řetězové reakce – Pitagora switch

Americké projekty strojů řetězové reakce – Prosím zazvonit

Mnoho strojů řetězové reakce má základ ve stavebnicích

Příklad jak projekty strojů řetězové reakce začínají odspodu

Inspirace prvků pro projekty strojů řetězové reakce

Stroje řetězové reakce jako zábavná fyzika

Stroje řetězové reakce jako fyzikální hlavolam

Složitější virtuální projekt strojů řetězové reakce v rámci propagace národního měsíce techniky v Kanadě 2012 (zúčasnilo se 11 universit)

Recyklace ve světle strojů řetězové reakce

Stroje řetězové reakce v reklamně

Pin It

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

 
Řádíme v dílnách – zkušenost násobená stroji

Zkušenost
zručnost osvojená návykem,
znalost, praxe; (s kým, s čím)

Malý staročeský slovník. (SPN 1979)

UMT (Technik LPE)

UMT od Technik LPE (Zdroj DYSgenio – dílna v Techmania.cz)

http://woodgears.ca/marbles/toy.html

Co je 3D vytisknuto ?

Co je 3D vytisknuto ? Jaké jsou možnosti současných 3D tiskáren ? (zdroj DYSgenio)

A pro hlubší zamyšlení:

Učitelé mateřinek se budou zdokonalovat v technických dovednostech

Návrhářství je ve skutečnosti ta dovednost postavit
cokoliv si dokážeš představit ve své hlavě.
Skutečně cokoliv.
Měla jsem problémy v technickém kreslení,
protože jsem si nehrála se stavebnicemi.
Teď sestavuji program stavebnic s příběhy pro děvčata.
Není to o růžové, tedy jen o růžové !!!
Debbie Sterling

Inspiring the next generation of female engineers

… to jsou základní dovednosti,
jenž potřebuje každý výtečný Návrhář.
David E. Goldberg

7 Missing Basics of Engineering

Každý se rodí tvůrcem
Dale Dougherty

We are makers

Prosíme – Podpořte Nás

DYSgenio na Faceboooku, DYSgenio na YouTube nebo DYSgenio na Twitteru.

Pevně věříme, že všichni máme darDOJEDNOHO!