DAR DYS: Be Gifted přeci není Mít DAR! Počkej, nebo je?

Your talent is God’s gift to you.
What you do with it is your gift back to God.
Leo Buscaglia

Tvůj talent ti byl dán samotným Bohem.
Co s ním uděláš, toť tvůj dar Bohu na oplátku.
Leo Buscaglia

Nebojte se, nebude se jednat o sáhodlouhou lekci v překladatelském umění, neboť Be Gifted Person, je skutečně chápáno rodilým mluvčím intuitivně převážně ve všeobecném širším smyslu jako osoba obdarovaná ať už něčím od boha či přírody.

Takže se už nebudeme zdržovat a rychle se shodneme, že:

Be Gifted     =     Být obdařen     ~-.     Mít DAR.

Nadaná malířka

Styl je osobnost.
Karl Lagerfeld

Na zemi je kupodivu jen velmi málo šťastlivců, i když jeden takový pravděpodobně bydlí blízko vás třeba jen o ulici vedle, kteří už od útlého věku intuitivně vědí co umí lépe než ostatní, co asi chtějí dělat a někdy dokonce už i jak toho v budoucím životě dosáhnout.

Říkáme jim Mimořádně Nadaní:

Alenka už odmalička ráda kreslila a velmi záhy (už při kreslení prsty) si vyvinula svůj vlastní styl. Dnes, jen v osmi letech už má první placené zakázky jako ilustrátor plus pravidelně doplňovaný profil na Facebooku s tisíci aktivních fanoušků.

Talentovaný sportovec

Člověka příliš překvapuje to,
co vidí zřídkakdy,
a ne dost to, co vidí denně.
F. Genlis

Mnohokrát jsem také byl za svůj život svědkem zázraku rozsvícení, kdy ničím nevyčnívající někdy až zoufale šedivý človíček přijme svá nadání a hned nade všemi vyčnívá, skrytě rozvíjená nadanání se v mžiku spojí v jedno až je z něj najednou Mimořádný talent.

Říkáme jim Mimořádně Talentovaní:

Pepa byl vždy trosku pomalejší, ale rád si hrával s míčem. Měl rád hudbu, ale nehrál na žádný nastroj – nejvíce jej fascinoval její rytmus . Přímo zbožňoval strategické hry. Když mu bylo náct strašně se vytáhl a objevil basketbalový míč. Stal se z něj brzy výtečný Basketbalista – specialista na strategické rozehrávání.

Hmmm, řeknete si: Alenka – Nadaný malíř, Pepa – Talentovaný sportovec.

Proč tedy potřebujeme tu prapodivnou konstrukci DAR DYS – nestačilo by nám to stávající, byť i třosku zjednodušené: Nadání čí Talent ?

Nestačilo, my jsme totiž hned Dvojnásob Vyjímeční

České DAR DYS či moje DYSgenio a podobá označení = Dvojnásob Výjimečných (2e Twice Exceptional) = máme z jedné strany nějaký nedostatek jenž nás výrazněji odlišuje a z druhé strany zase DAR jen nás vypichuje z davu.

ANO, kuňkající při hlasitém předčítání DYSlektik může být třeba velmi nadaným tvůrčím řešitelem.

Pocítit naplno svůj DAR

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi,
prožil jsi výjimečné štěstí,
a umřeš-li potom, to už není důležité.
Ernest Hemingway

Není to tak dávno, co v aule Ruské University přednáší zasloužilý profesor doktor fyziky více než 50 sáti studentům základy optiky, mnoho z nich se při upřesňování středoškolského studia nebetyčně nudí.

Je mezi nimi i o něco starší 20 letý DYSlektik Igor už 20 minut čmárající nesmyslné čmáranice a horečně při tom přemítající jak se ztratit, aniž by si to pan Profesor všiml nebo si to alespoň nepamatoval.

Světelnou vlnu lze chápat jako vzájemně se indukující oscilující elektrická a magnetická pole. Vztah mezi těmito poli lze popsat pravidlem tří prstů pravé ruky. Ukazovák ve směru paže popisuje směr vektorového pole magnetické indukce, pokrčené prsty kolmo na ukazovák popisují směr vektorového pole elektrické indukce a vztyčený palec pak popisuje směr šíření světelné energie.

Když tato věta dolehne k Igorovým uším, vyvolá silou vizuální odezvu.

Zuřivě zamává rukou a ptá se: Existuje nějaké přímé využití té pravotočivosti?

Něco jako levotočivý materiál? A k čemu by to bylo dobré? ptá se udiveně profesor.

Ale Igor jasně vidí ve své představě plochou čočku a tato myšlenka mu na dalších pár let nedá spát.

Igor právě naplno poprvé pocítil svůj DAR To Envisionumět si plně představit funkční věc, jež ještě není možné sestrojit. Již od malička věděl, že umí nějak uhodnout budoucí správná řešení, ale dnes to bylo jiné – dnes poprvé pocítil ten přesilný pocit, jenž zažívají jen výjimeční návrháři = dostal návrhářské vhlédnutí zvané INSIGHT.

Časem Igor dokázal nejen, že levostranný materiál skutečně existuje, ale i pro něj našel možné praktické využití.

Že je tento příběh zcela smyšlený příklad spisovatelovi fantazie, a co kdyby se ten kluk jmenoval třeba právě Vlad ? Viz: Fokusace světla levostranným materiálem (2004)

Zajímavé zdroje k zamyšlení o nadaní dostupné v Češtině:

Rodiče nadaných dětí věří na dědičnost.
Joachim Fuchsberger

Pět pohledů na nadání (Portál 2012)
Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý (Lidové noviny 2005)
Odvaha k nadání (Akropolis 2007)
Rozumově nadané děti s dyslexií (Portál 2011)

To dítě je nepozorné – Jak žít s hyperaktivním dítětem (Mladá fronta – 2013)

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Portal 2007)

Moje dítě je moc chytré! Co s tím?

Nadané Děti

Příručka pro práci s nadanými žáky

Nadaným dětem se dlouhodobě aktivně prakticky věnují na Masarykově Universitě Brno:

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky na 1. stupni ZŠ

Přílohy:


Fokusace světla levostranným materiálem (2004)

Ve dvou experimentech se podařilo dosáhnout soustředění (fokusace) světla v plochých panelech z levostranných materiálů v měřítku kratším než jeho vlnová délka. Pro soustředění světla do světelného bodu tedy lze použít plochou desku místo běžné optické čočky. Velikost světelného bodu navíc může být menší než polovina vlnové délky dopadajícího světla. Tímto způsobem zřejmě bude možné překonat „difrakční mez“ záření, kdy objekt menší než vlnová délka záření nelze tímto zářením již zobrazit. Tento objev by také mohl vést k prudkému rozvoji optiky (například v mikrovlnném oboru v podobě bezdrátové komunikace). Zobrazení velmi malých objektů dosud lze dosáhnout pouze velmi těsným umístěním těchto objektů ke zdrojům světla nebo záření.

Světelnou vlnu chápat jako vzájemně se indukující oscilující elektrická a magnetická pole. Vztah mezi těmito poli lze popsat „pravidlem tří prstů pravé ruky“. Ukazovák ve směru paže popisuje směr vektorového pole magnetické indukce, pokrčené prsty kolmo na ukazovák popisují směr vektorového pole elektrické indukce a vztyčený palec pak popisuje směr šíření světelné energie.

V levostranných materiálech je vztah mezi vektorovými poli elektrické a magnetické indukce a šířením světelné vlny obrácený. Proto tyto materiály mají záporný index lomu. Světlo šířící se ze vzduchu do levostranného materiálu se láme nikoliv k přímce vedené kolmo k povrchu materiálu, ale od této přímky. Tento zvláštní lom vede k novým optickým jevům.

Když se poprvé objevila myšlenka levostranného jevu, mnoho výzkumníků bylo přesvědčeno, že takový materiál nemůže existovat. Ani první experimenty tento skepticismus nevyvrátily. Později výzkum naznačoval, že ploché panely z levostranných materiálů by měly světlo soustřeďovat do světelného bodu. Nyní dva týmy podaly přímý důkaz, že ploché panely skutečně soustřeďují světlo dokonce lépe než nejlepší optické čočky.

George Eleftheriades a jeho kolegové z Univerzity v Torontu použili materiál v podobě tištěných kovových proužků upevněných na tenké desce vložené mezi dva vzorkované listy. Ukázali, že mikrovlnné záření lze soustředit lépe, než umožňuje difrakční mez tohoto záření, avšak nikoliv dokonale, jak tvrdí některé teorie levostranných materiálů. Názory, že ztráty energie tohoto materiálu znemožní použití levostranných čoček v medicíně a v radarech, se však naopak nepotvrdily.

Vladimir Kissel a jeho spolupracovníci z Ústavu teoretického a aplikovaného elektromagnetismu v Moskvě také pozorovali „superrozlišení“ při fokusaci mikrovln plochým panelem a dosáhli prostorového rozlišení lepší než desetina vlnové délky světla.

(Torontská skupina, Grbic and Eleftheriades, Physical Review Letters, březen 2004; Moskevská skupina, Lagarkov and Kissel, Physical Review Letters, 20. března 2004)

© 2013 Ing. Rudolf Kutina, MBA (Open) Všechna práva vyhrazena.

We are all gifted ~ EVERYONE! Všichni máme darDOJEDNOHO!

Autor je nadán: DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že brzy budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu.

Rudolf Kutina se představuje:

Visualist, Toys designer and Software tester
Příspěvek byl publikován v rubrice Zápisky DYSlektika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.